Kinnisvara väärtuse määramine:

Kinnisvara väärtuse määramine:

Kui turuväärtus on põhiväärtus määramise ostu või müügi hind kinnisvara (maa, maja, korter). Määramise turuväärtus on ka isegi laenu objektide tõttu rahastamise eesmärgil vajalik, sest pangad kindlaks maksimaalse laenu väärtus põhineb tavaliselt turuväärtuse vara. Turuväärtuse kindlaksmääramist teostab ekspert. Turuväärtuse määramist reguleerib seadusandja ehituskoodeksis (BauGB, § 194). Vastavalt Building Code on teinud turuväärtuse määramisest põhineb hind, mida võiks saavutada ajal viidata määramiseks äritehingute kooskõlas õiguslike nõuetega. Seejärel võetakse tavaliselt erakorralised asjaolud ei tasu, vaid looduse ja kinnisvara asukohta lisatud arvutustest

Põhimõtteliselt võib öelda on. Kinnisvara väärtus Tulemused turuväärtusest. Ekspert vajab turuväärtuse arvutamiseks mõnda dokumentatsiooni. Nendeks plat, väljavõtteid kinnistusraamatust, piirkond arvutused, tööjoonised, liisingute ja mõned muud paberid. Ainult siis, kui on vaja dokumentatsioon on saadaval hindamisakt ja saab ka luua.

määramise meetod turuväärtus

Materjal väärtus vara on aluseks turuväärtuse määramisest on. Turuväärtuse määramiseks võib kasutada kolme erinevat hindamismeetodit. Need on vara väärtuse meetod, diskonteeritud tulude meetod ja võrdlusväärtuse meetod. Millist menetlust määramisel turuväärtust kohaldatakse, määratakse vara liigi.

Varade väärtuse meetodil

määramine turuväärtus poolt vara väärtuse meetodil on kõige levinum, kuid ka kõige keerulisem meetod väärtuse arvutamisel vara. Eriti omaniku kasutuses ühe pere ja kahepereelamutes samuti korteriühistutele menetlust turuväärtus hindamise kasutada. Kui varaobjekti vara väärtus tuleb kindlaks määrata, määratakse vara ja maa väärtus eraldi. Ehitise turuväärtuse tuletamiseks tehakse siin ehituskulud, mis tegelikult toodangus tekkisid. Eeldatakse, et uue hoone ehitusväärtus peaks alati vastama tootmiskuludele. Turuväärtuse kindlaksmääramisel ei arvestata kahjude või renoveerimisvajadusi. Kinnisvara väärtus määratakse ka vastava piirkonna nn maa väärtuse tabeli alusel. Alates hoone ja maa väärtus, siis kogu vara vara väärtus.

tulemuseks tulud meetod

Liisitud või äripindade tuntakse tulu meetod kasutatakse turuväärtuse määramisest. Selliste objektide puhul on hüpoteekide väärtuse kindlaksmääramisel aluseks tulu väärtus. Üldisemalt turuväärtus hindamise Käesoleva meetodiga alati alustada säästva bruto aastane netosissetulek, mis tavaliselt vähendatud renditulu aastal jooksvate kulude (nt. Nagu halduskulud) tulemusi. Korrutades Netotulul koos järelejäänud eluiga vara hoonete saades väärtus arvutatakse.

Võrdlev meetod

määramine turuväärtuse abil niinimetatud võrdleva väärtuse meetodit on realistlik arvutamise et eriti identifitseerimiseks Maa väärtus kehtib. Arvutus põhineb võrreldavatel omadustel sarnases olukorras ja asukohas. Võrreldava maa kui sellise kasutamise kõige olulisemaks eelduseks on piisav arv objekte. Kinnisvaramaaklerite puhul on võrdlusmeetod turuväärtuse kindlaksmääramiseks populaarne meetod. Mis see müügihind saab määrata, sest müügi võrdlus lähenemine on üsna täpne ülevaade võimalikest saavutatav hind kinnisvara turul.

Kinnisvara tegelik kinnisvarahind

Varade tegelik ostuhind on sageli erinev materiaalsest väärtusest ja seega ka tuletatud turuväärtusest. See erinevus tegelikule turuväärtusele põhineb asjaolul, et kõik kinnisvara müügihinnad põhinevad tavaliselt läbirääkimistel. Eelkõige on seetõttu oluline kindlaks määrata turuväärtus, mis kajastab vara täpse seisundi. Artikelbild: © Jirsak / Shutterstock Reeglina teeb seda

sõltumatu ekspert


Otsing